இது தான் காதல் என்பதா - கருத்துத் திரி

இது தான் காதல் என்பதா - கருத்துத் திரி
0

இந்தக் கதை பற்றிய கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் பகுதி.

கதை நன்றாக செல்கிறது அர்பிதா. அடுத்து என்ன நடக்குமோ என்ற ஆவலைத் தூண்டுகிறது.