சாரதா கிருஷ்ணன் - பாண்டிச்சேரி

சாரதா கிருஷ்ணன் - பாண்டிச்சேரி
0

வணக்கம் :pray:

சாரதா கிருஷ்ணன் அவர்களின் பயண கட்டுரை ஒலி வடிவில் அவரின் பயண அனுபவங்களை அறிந்து கொண்டு, உங்கள் கருத்துக்களையும் வாக்கையும் அளியுங்கள் வாசகர்களே :slightly_smiling_face::slightly_smiling_face:

நேரமின்மையால் ஆடியோவில்அனுப்பிய திருமதி சாரதா கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு நன்றிகள்.:slightly_smiling_face::pray:

2 Likes

வாசகர்களே! கட்டுரையைப் கேட்டு விட்டீர்களா…

உங்களது வாக்குகளைப் பதிவு செய்யுங்கள்

  • வாக்களிக்கிறேன்
  • வாக்களிக்கவில்லை

0 voters

1 Like

Thanks team. En voice enake pudusa iruku. Periya audio thank you so much team.sharada

2 Likes

very nice, feel like having visited Pondicherry myself

really such a sweet voice… your narration is superb… thanks alot :purple_heart: